Condicions generals

Les orquestres participants en el concurs estan dividides en 2 grups:

A orquestres de vent

B orquestres de corda i orquestres simfòniques

Les orquestres poden participar en tallers, en el mateix concurs, en concerts al aire lliure fora de concurs així i com en tots els concerts restants del festival. (Els grups poden declarar la seva participació només en concerts que no estan sotmesos a concurs)

El concurs es desenvolupa en dues categories musicals: 

La millor actuació del programa escollit lliurement (amb una durada de 15 minuts)

La millor actuació en l’àmbit de la sardana, la nostra música tradicional. Els organitzadors entregaran als interessats partitures de les quals l’orquestra escollirà aquella que més li correspongui interpretar. (Cal recordar que en aquesta categoria seran jutjades només orquestres provinents fora de Catalunya.)

 

JUTJAT

Les orquestres seran puntuades per membres d’un jutjat internacional, format per uns excel·lents especialistes en la matèria. Els criteris de puntuació seran el següents:

Entonació.

Conformitat d’actuació amb la partitura.

Qualitat de l’actuació..

Valor de l’actuació.

Impressió artística general.

El jutjat pot concedir com a màxim 100 punts a l’orquestra escollida, repartits com s’esmenta a continuació:

95,01 – 100,00  Extraordinari / diploma d’or extraordinari.

85,01 – 95,00 Perfecte/ diploma d’or

75,01 – 85,00 Molt bé / diploma de plata

60,01 – 75,00 Bé / diploma de bronze

 

Aquella orquestra que obtingui una puntuació inferior a 60 punts obtindrà un certificat de participació.

Les decisions del jutjat seran fermes. Qualssevol canvi en les partitures que siguin interpretades al concurs haurien de ser facilitades als membres del jutjat abans del concurs.

 

Programa del festival:

19.09.2017 – Trobada del dirigents i presidents de les orquestres amb el comitè organitzatiu i els membres del jutjat Internacional.

20.09.2017 - Inauguració del festival – Plaça del Ajuntament de Lloret de Mar.

Fase de concurs al teatre municipal de Lloret de Mar.

21.09.2017 – Concerts en la ciutat de Barcelona. Visita de la ciutat.

22.09.2017 – Temps de lliure disposició. Al vespre realització de tallers amb la següent temàtica: Instruments de vent tradicionals catalans utilitzats en la Sardana.

23.09.2017 – Resultats del concurs, entrega de premis,